ภาษาจีน   Link to.. rp-satellite.com
 
 
 
 
Golden Eagle Retail Group Co.,Ltd.
    บริษัท Golden Eagle Retail Group จำกัด มีผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป เพื่อการส่งออก และ จัดจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ คลิก >>
 
 
โครงการสุวรรณภูมิ นคร
     ศูนย์การแสดงสินค้าขนาดใหญ่  ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าปลีก – ส่ง  ทุกประเภท ตั้งแต่สินค้าเกษตรกรรม  หัตถกรรม  สินค้าประมง  ตลอดจนผลิตภัณฑ์ตำบล  สินค้าอุปโภค  บริโภค และส่งออก และพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  ให้เป็นเมืองท่าสำคัญอีกแห่งหนึ่งของอ่าวไทยด้านตะวันออก  ประกอบด้วยท่าเรือน้ำลึก ท่าเรือโดยสารและอู่จอดพักเรือท่องเที่ยว  โรงแรมชั้นเยี่ยมห้าดาวจำนวนมาก      อ่านต่อ
.........................................................................................................................
Imperial Food Industrial
     บริษัท ได้จัดทำแผนการตลาดเพื่อเป็น แนวทาง ในการดำเนินธุรกิจผลิต และ ส่งออก เพื่อจัดจำหน่ายไปยังตลาดต่างประเทศ     อ่านต่อ
.........................................................................................................................
โครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าจังหวัดสงขลา
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา  จึงจัดทำโครงการก่อสร้างกระเช้าลอยฟ้าสู่สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  จากฝั่งเทศบาลนครสงขลาสู่เขาแดงฝั่งอำเภอสิงหนคร  ซึ่งเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่รองรับนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นสู่สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี  โดยสงวนไว้ซึ่งป่าไม้และสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติโดยรอบ  อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในสองฝั่งทะเลให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์  และเป็นระบบอีกด้วย อ่านต่อ
.........................................................................................................................
 
 
 
 
 

 
 
 
 เลขที่  65  หมู่ที่  4 ถนนสายไหม แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  10220 ประเทศไทย
Phone: +66 0 2996 3709-10 Fax: +66 0 2996 3935 E-mail: info@svleasingworld.com
Copyright © 2008 svleasing. All Rights Reserved