ภาษาจีน   Link to.. rp-satellite.com
 


 
 
 
 
 
     
     จดทะเบียนก่อตั้งวันที่  18  ตุลาคม  2547  ทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านบาท
โดย  นายหงสราช  รอดเรือง  เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท  บริษัท เอสวี
ลิสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทดูแลด้านการเงินของกลุ่มR.P. นอก   R.P. ใน คำว่านอกกับในคือ ในคือในประเทศนอกคือ นอกประเทศหรือต่างประเทศ

     ด้วยทีมงานบริหารงานด้านการเงินจากกลุ่มธนาคารจีน และบริษัทกว๊างตรงฟราวเดชั่น ดีวอล็อบเมนต์ กรุ๊ป จำกัด โดย นายจางเชียะหมิ่น เจ้าของกิจการแห่งมหานครเสินเจิ้นกับมหานคร ปักกิ่งด้วยอาคารระฟ้า ตามด้วยกลุ่มการลงทุน มากกว่า 1,000 บริษัท ผู้ผลิตอุตสาหกรรมหลักของจีน เช่น การผลิตเหล็กครบวงจร เครื่องกลหนักทุกชนิดของจีน การผลิตพลังงาน ไฟฟ้าทดแทนพลังไฟฟ้าปัจจุบันของประเทศไทย ตามด้วยหลัก ยุทธศาสตร์ปัจจุบันของกลุ่มบริษัทเอสวี ลิสซิ่ง จำกัด ของจีน ด้วยการลงทุนผลิตพลังงานทดแทน มากกว่าการใช้น้ำมันด้วยหลักการ ผลิตก๊าซทดแทนน้ำมันด้วยวิศวกรผู้ชำนาญงานมากกว่า 30 ปี ด้านการผลิตสินค้าเทคนิคชั้นสูง 

 
 
 
 
 เลขที่  65  หมู่ที่  4 ถนนสายไหม แขวงสายไหม  เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร  10220 ประเทศไทย
Phone: +66 0 2996 3709-10 Fax: +66 0 2996 3935 E-mail: info@svleasing.com
Copyright © 2008 svleasing. All Rights Reserved